phone
info@lasma.eu

PASŪTĪJUMU NOFORMĒŠANAS, APMAKSAS UN PIEGĀDES NOTEIKUMI

Pārdevējs – SIA „Zinātniski tehniskā firma „Lāsma””, reģ. Nr. 4000372381, juridiskā adrese: Krusta iela 9, Langstiņi, Garkalnes novads, LV-2137, faktiskā adrese: Aizkraukles iela 12-112, LV-1006, tālrunis: 67545217.

Pircējs – fiziska vai juridiska persona, kas izdara Pasūtījumu un veic samaksu par pasūtītajām Precēm.

Preces – jebkuras preces, kuras Pārdevēja mājas lapā ir izvietotas Pircējam redzamā veidā un kuras Pircējs var pasūtīt un iegādāties, izmantojot Pārdevēja E-noliktavu.

Mājas lapa – Pārdevēja mājas lapa www.lasma.eu, un kurā Pircējs var veikt Preču Pasūtījumus.

Pasūtījums – Pārdevēja Mājas lapā veikts Pasūtījums, kurā Pircējs pasūta Preces, kuras tas ir izvēlējies iegādāties, kā arī norāda savu izvēlēto Preču piegādes veidu un Preču saņemšanas vietu.

Iepirkumu grozs – virtuāls preču grozs, kurā Pircējs var brīvi iekļaut izvēlētās Preces vai arī dzēst tās.

Atteikuma tiesības – Pircēja (fiziskas personas, kas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma kontekstā ir patērētājs) tiesības 14 dienu laikā pēc Preces saņemšanas dienas atteikties no Precēm saskaņā ar Atteikuma tiesību izmantošanas kārtību.


1. Preču katalogs, Preču cenas un maksa par piegādi

 • 1.1. Pircējs var izvēlēties un iegādāties Preces, kas redzamas Pārdevēja Mājas lapā izvietotajā Preču katalogā.

 • 1.2. Preces tiek pārdotas par cenām, kādas ir norādītas pie katras Preces Preču pasūtīšanas brīdī. Pastāvīgajiem klientiem Pārdevējs var piedāvāt speciālas cenas pēc Pasūtījuma veikšanas un pirms rēķina sagatavošanas, nosūtot Pircējam individuālu piedāvājumu.

 • 1.3. Visas Preču cenas ir norādītas gan bez, gan ar pievienotās vērtības nodokli. Atsevišķām Precēm Pārdevējs var noteikt minimālo pasūtāmo Preču skaitu.

 • 1.4. Preču cenā nav iekļauta maksa par Preču piegādi. Piegādes maksa tiek piemērota papildus Preču cenai, un tā ir atkarīga no Pircēja izvēlētā piegādes veida.

 • 1.5. Mājas lapā izvietoto Preču attēliem ir ilustratīvs un informatīvs nolūks. Preču fotogrāfija var atšķirties no reālā Preces iepakojuma lieluma, izskata.

2. Iepirkumu grozs

 • 2.1. Prece tiek ievietota Iepirkumu grozā, Pircējam nospiežot pogu „Pievienot grozam”. Mainīt Iepirkumu groza saturu (pievienot grozam jaunas Preces vai izņemt no groza Preces, kuras nevēlas pirkt) Pircējs var līdz Pasūtījuma apstiprināšanai un rēķina saņemšanai.

 • 2.2. Preces var meklēt, izmantojot meklēšanas funkcijas un dažādus meklēšanas parametrus:

  • 2.2.1. Preces nosaukums,
  • 2.2.2. Preces kategorija,
  • 2.2.3. atslēgvārds.
  Ievadot meklējamo vārdu meklēšanas logā un nospiežot pogu „Enter”, sistēma atlasīs Preces pēc Pircēja ievadītajiem vārdiem, parādot meklēšanas rezultātus visām Precēm, kas ir saistītas ar meklējamo atslēgvārdu.
 • 2.3. Kad Pircējs ir pārliecināts, ka visas vēlamās Preces ir ievietotas Iepirkumu grozā, Pircējam ir jānorāda vēlamais piegādes veids un jānospiež poga „Apstiprināt pasūtījumu”.

 • 2.4. Gadījumā, ja kāda no Precēm nav Pārdevēja noliktavā, Pircējam ir iespēja informēt Pārdevēju, ka tas vēlas iegādāties šo Preci. Tiklīdz Prece būs pieejama, Pārdevējs par to informēs Pircēju.

 • 2.5. Pēc Pasūtījuma apstiprināšanas Pircējam ir iespējams izvēlēties veikt kādu no šīm darbībām:

  • 2.5.1. saņemt rēķinu (pēc Pasūtījuma apstiprināšanas Pārdevējs izraksta rēķinu un nosūta to uz Pircēja norādīto e-pasta adresi);
  • 2.5.2. Pasūtījuma apstiprinājums (Pārdevēja darbinieki sazinās ar Pircēju tad, kad Pasūtījums ir gatavs saņemšanai);
  • 2.5.3. Komercpiedāvājums (Pārdevēja darbinieks sagatavo Pircējam speciālu piedāvājumu).
 • 2.6. Kad Pircējs ir izvēlējies sev vēlamo Pasūtījuma tipu, Pircējs Pārdevējam sniedz informāciju, kas nepieciešama, lai Pārdevējs varētu izrakstīt rēķinu un veikt Preču piegādi:

  • 2.6.1. fiziskās personas norāda savu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, telefona numuru un adresi. Izvēloties piegādi ar kurjerpasta starpniecību, Pircējs norāda arī Preču saņēmēja kontaktinformāciju (e-pastu, telefona numuru un piegādes adresi).
  • 2.6.2. juridiskās personas norāda prasītos uzņēmuma rekvizītus, kā arī Preču saņēmēja (uzņēmuma darbinieka, kurš pilnvarots saņemt Preces) kontaktinformāciju un Preču piegādes adresi.
 • 2.7. Pēc informācijas ievadīšanas Pircējam tiek parādīts Pasūtījuma kopsavilkums. Ja Pircējs piekrīt Pasūtījuma kopsavilkumā redzamajai informācijai, Pircējam jāspiež poga „Apstiprināt”.

 • 2.8. Pēc Pasūtījuma veikšanas Pircējs uz savu norādīto e-pasta adresi saņem Pasūtījuma kopsavilkumu.

 • 2.9. Pēc tam, kad Pārdevēja darbinieki sagatavojuši rēķinu, tas tiek nosūtīts uz Pircēja e-pasta adresi. Rēķinā norādīta Preču maksa un Preču piegādes izmaksas.

 • 2.10. Ja Pircējs izvēlējies saņemt komercpiedāvājumu, ar Pircēju sazinās Pārdevēja darbinieks.

 • 2.11. Ja kāda no Precēm nav Pārdevēja noliktavā, Pircējam ir iespēja informēt Pārdevēju, ka tas vēlas iegādāties šo Preci. Tiklīdz Prece būs pieejama, Pārdevējs par to informēs Pircēju.

3. Preču piegāde, maksa par piegādi

 • 3.1. Noformējot Pasūtījumu, Pircējs var izvēlēties vienu no šādiem Preču saņemšanas veidiem:

  • 3.1.1. bez papildu maksas saņemt Preci Pārdevēja noliktavā Krīvu ielā 11, Rīgā nākamajā darba dienā pēc Pasūtījuma veikšanas un rēķina apmaksas;
  • 3.1.2. saņemt Preci ar kurjera starpniecību.
 • 3.2. Izvēloties kurjera pakalpojumu, Pircējs sedz ar Preces piegādi saistītās izmaksas EUR 4,99 plus PVN apmērā, papildus ievērojot šādus nosacījumus:

  • 3.2.1. ja Pasūtījuma summa pārsniedz 200 EUR, Precēm tiek nodrošināta bezmaksas piegāde;
  • 3.2.2. ja pasūtītajai Precei ir nestandarta izmērs vai tās svars pārsniedz 10 kg, par piegādi var tikt piemērota papildu maksa;
  • 3.2.3. ja Pircējs veic Pasūtījumu darba dienā un apmaksā saņemto rēķinu tajā pašā dienā līdz plkst. 14.00, kurjers Preces piegādā Pircējam nākamajā darba dienā. Ja Pasūtījums un tā apamaksa veikta pēc plkst. 14.00, kurjers Preces piegādā aiznākošajā darba dienā;
  • 3.2.4. ja Pircējs rēķinu apmaksā pēc plkst.14.00 un Preces vēlas saņemt nākamajā darba dienā, maksa par piegādi ir EUR 7,99 plus PVN.
 • 3.3. Ja Pircējs Pārdevējam nav iesniedzis rakstisku pilnvaru, Pārdevējs uzskata, ka persona vai darbinieks, kas pieņem Preces un kas paraksta Preču pavadzīmi, ir pilnvarota to darīt Pircēja vārdā bez īpaša rakstiska pilnvarojuma. Pircēja darbinieka paraksts uz Preču pavadzīmes tiks uzskatīts par pietiekošu pierādījumu, ka pasūtītās Preces ir piegādātas un pieņemtas no Pircēja puses.

 • 3.4. Ja Pircējs vēlēsies Preces nosūtīt atpakaļ Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā (attiecas uz fiziskajām personām), visas ar Preces atpakaļ atgriešanu saistītās izmaksas sedz Pircējs.

4. Maksāšanas noteikumi

 • 4.1. Noteikumos norādītajā kārtībā Pircējam tiek sagatavots rēķins un nosūtīts uz Pircēja norādīto e-pasta adresi.

 • 4.2. Pircējs veic samaksu par Precēm rēķinā norādītajā termiņā.

 • 4.3. Ja Pircējam par Precēm ir paredzēta pēcapmaksa un Pircējs samaksu par Precēm neveic rēķinā norādītajā termiņā, Pircējs par rēķina apmaksas termiņa kavējumu maksā Pārdevējam nokavējuma procentus 0,5% apmērā par katru kavējuma dienu.

5. Pasūtījuma apstiprināšana un Distances līguma noslēgšana

 • 5.1. Apstiprinot Pasūtījumu, Pircējs (fiziskā persona) apliecina, ka tas ir piekritis noslēgt Distances līgumu saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteikumiem un ka tas ir uzņēmies pildīt Distances līguma saistības.

 • 5.2. Distances līgums tiek noslēgts tajā brīdī, kad Pircējs ir pilnībā pabeidzis maksājumu par pasūtītajām Precēm.

6. Preču garantijas noteikumi

 • 6.1. Pārdevējs visām Precēm dod ražotāja noteikto garantiju. Ražotāja noteiktais garantijas termiņš Precēm ir atšķirīgs.

 • 6.2. Gadījumos, kad ražotājs kādai precei noteicis garantijas termiņu, kas īsāks par diviem gadiem, Pircējs, kas ir patērētājs (fiziska persona), ir tiesīgs divu gadu laikā no Pasūtījuma veikšanas brīža iesniegt Pārdevējam prasību par Preces neatbilstību līguma noteikumiem. Juridiskām personām tiek nodrošināts tikai ražotāja noteiktais garantijas termiņš. Garantijas termiņš var atšķirties Pircējiem (pastāvīgajiem klientiem), ar kuriem Pārdevējs noslēdzis Servisa līgumus ar īpašiem Preču apkopes un garantijas nosacījimiem.

 • 6.3. Preču garantijas nosacījumi ir spēkā, ja Pircējs var uzrādīt pirkumu apliecinošu dokumentu (preču pavadzīme, rēķins).

 • 6.4. Garantijas nosacījumi neattiecas uz Preces papildu piederumiem, barošanas elementiem (piemēram, baterijām, akumulatoriem).

 • 6.5. Ražotāja garantijas nosacījumi nav spēkā, ja Prece ir bojāta šādu iemeslu dēļ:

  • 6.5.1. Precei ir garantijas plombu, sērijas numuru bojājumi;

  • 6.5.2. Prece nav lietota tai paredzētajām vajadzībām;

  • 6.5.3. ir saskrāpētas, salauztas Preces konstrukcijas, saplaisājis tās ekrāns, nepareiziem līdzekļiem kopta Prece vai ir kādas citas pazīmes, kas liecina par nepareizu Preces ekspluatāciju;

  • 6.5.4. ja bojājums radies tādēļ, ka lietots ražotāja noteiktajiem standartiem neatbilstošs barojošais spriegums, telekomunikācijas, kabeļu tīkls;

  • 6.5.5. Prece bojāta strauju temperatūras svārstību dēļ, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ, piemēram, Preci ietekmējuši kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums;

  • 6.5.6. ja Precē redzamas nekvalificēta remonta pēdas;

  • 6.5.7. Preces dabiskā nolietojuma gadījumos;

  • 6.5.8. ja Precei ir izmantoti nestandarta barošanas bloki, piederumi un rezerves daļas, kā arī izejmateriāli, ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto Preci, un ja tas ir izraisījis šīs Preces bojājumus; p>

  • 6.5.9. ja Precei radušies bojājumi nepareizas Preces transportēšanas rezultātā.

 • 6.6. Ja garantijas apkalpošana nav spēkā, un Pircējs atsakās no maksas remonta, tad Pircējam ir jāsedz izmaksas, kas saistītas ar Preces diagonostiku, un Pircējs saņem Servisa centra slēdzienu par konstatētajiem bojājumiem. Ja Pircējs piekrīt maksas remontam, tad diagnostikas izmaksas Pircējam nav jāsedz.

7. Atteikuma tiesības un to izmantošanas kārtība

 • 7.1. Atteikuma tiesības ir Pircēja (fiziskas personas, kas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma kontekstā ir patērētājs) tiesības 14 dienu laikā pēc Preces saņemšanas dienas atteikties no Precēm saskaņā ar Atteikuma tiesību izmantošanas kārtību.

 • 7.2. Pircējs Atteikuma tiesības var izmantot 14 dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pircējs vai Pircēja norādīta trešā personā ir saņēmusi Preces.

 • 7.3. Pircējs atteikuma tiesības nevar izmantot, ja:

  • 7.3.1. iegādājies Preces, kurām nepieciešami noteikti glabāšanas aptākļi (mitruma, termperatūras u.c. ierobežojumi);

  • 7.3.2. ja Pircējs iegādājies Preci, kas veidota pēc Pircēja indivuduāla pasūtījuma vai pielāgota Pircēja prasībām.

 • 7.4. Pēc Preces saņamšanas Pircējs ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu Atteikuma tiesību realizācijas termiņā. Pircējs ir atbildīgs par Preces vērtības samazināšanos, ja Preci izmantojis nolūkam, kādam tā nav paredzēta.

 • 7.5. Lai realizētu Atteikuma tiesības, Precēm ir jābūt nebojātām, savā sākotnējā izskatā (ar nenoņemtām un nebojātām etiķetēm, nenoplēstām aizsardzības plēvēm utt.), kā arī nelietotām.

 • 7.6. Par Atteikuma tiesību izmantošanu Pircējs paziņo Pārdevējam, aizpildot atteikuma veidlapu, kas pieejama šeit. Aizpildīto veidlapu Pircējs nosūta Pārdevējam uz e-pasta adresi office@lasma.lv. Pēc atteikuma saņemšanas Pārdevējs paziņo Pircējam, ka tā atteikumu ir saņēmis, kā arī informē par pieņemto lēmumu vai lēmuma pieņemšanas laiku.

 • 7.7. Pircēja pienākums ir bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc atteikuma veidlapas nodošanas Pārdevējam, atdot Pārdevējam Preces vai nu nododot tās Pārdevēja birojā Krīvu ielā 11, Rīgā vai izmantojot pasta pakalpojumus, vai kādā citā Pircējam ērtā veidā. Pircējam pašam ir jāsedz ar Preču atpakaļ atošanu saistītās izmaksas.

 • 7.8. Pārdevējs sedz Pircējam visus no Pircēja saņemtos maksājumus, tostapt piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka Pircējs izvēlējies piegādes veidu, kas nav Pārdevēja piedāvātais vislētākais standarta piegādāšanas veids) 14 dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs ir informēts par Pircēja lēmumu atteikties no līguma. Pārdevējs minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja Pircējs, izņemot gadījumus, kad Pircējs skaidri piekritis citam maksāšanas līdzeklim.

 • 7.9. Pārdevējam ir tiesības aizturēt maksājumu līdz brīdim, kad tas ir saņēmis Preces atpakaļ vai kad Pircējs ir iesniedzis nepārprotamu apliecinājumu, ka Preces ir nosūtītas atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība iestājas agrāk.

8. Sūdzību izskatīšana

 • 8.1. Atverot Preču iepakojumu, Pircējam ir pienākums pārbaudīt, vai ir piegādātas tās Preces, kuras bija norādītas Pasūtījumā, un vai ir piegādāts pasūtītais Preču skaits. Tāpat Pircējs pārbauda Preču ārējo izskatu, t.i., vai nav Preču (ja Prece ir bez ārējā iepakojuma) vai Preču iepakojuma bojājumi, vai nav citādi ārēji redzami bojājumi.

 • 8.2. Ja Pircējs konstatē Preču neatbilstību konkrētam Pasūtījumam, tad Pircējs ir tiesīgs iesniegt Pārdevējam pretenziju, nosūtot to uz e-pastu office@lasma.lv. Pircējs, kas ir patērētājs (fiziska persona), pretenziju noformē kā patērētāja prasījumu, kas tiek izskatīts saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteikumiem.

 • 8.3. Pircējam pirms Preču lietošanas uzmanīgi jāizlasa uz Preces marķējuma vai Preces iepakojuma izvietotā informācija, kā arī jāiepazīstas ar Preces lietošanas instrukciju. Ja Pircējs nebūs ievērojis Preces lietošanas instrukciju vai uz marķējuma norādītos Preču uzglabāšanas noteikumus, Pircējs zaudē iespēju izmantot Atteikuma tiesības.

 • 8.4. Ja Pārdevējs atzīst Pircēja pretenziju par pamatotu, Pārdevējs veic nepareizo vai bojāto Preču apmaiņu, savstarpēji vienojoties ar Pircēju par Preču apmaiņas vai naudas atgriešanas kārtību.

 • 8.5. Pircējam, kas ir juridiska persona, nav tiesību agriezt Preci, ja tā saņemšanas brīdī nav bojāta vai tai nav kvalitātes defektu.

9. Strīdu risināšana

 • 9.1. Visus strīdus, kas radušies starp Pircēju un Pārdevēju vai saistībā ar Preču pirkumiem Mājas lapā, Puses centīsies risināt savstarpēju sarunu vai sarakstes veidā ar mērķi panākt abpusēji izdevīgu un pieņemamu risinājumu.

 • 9.2. Ja strīdu neizdodas atrisināt sarunu vai sarakstes veidā, Puses strīdu risina tiesā Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kartībā. Strīdus starp Pircēju (patērētāju) un Pārdevēju var nodot risināšanai Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, Patērātāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisijā vai Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

10. Fizisko personu personas datu apstrāde

 • 10.1. Visa informācija par Pircēju, kas nonāk Pārdevēja rīcībā saistībā ar Preču iegādi un piegādes veikšanu, tiek uzskatīta par labprātīgi sniegu Pārdevējam.

 • 10.2. Reģistrējoties Mājas lapā, Pircējs piekrīt, ka Pārdevējs apstrādās Pircēja sniegtos personas datus. Juridiskajai personai nepieciešams norādīt kontaktpersonu, lai Pārdevējam būtu zināma konkrēta persona, ar kuru sazināties par Preču pasūtīšanu un piegādi, kurai nosūtīt Pārdevēja aktuālo informāciju, kā arī, lai pārliecinātos, ka persona ir pilnvarota darboties juridiskās personas vārdā. Pārdevējs Mājas lapā iegūto informāciju par Pircēju uzskata par konfidenciālu un izmanto tikai personas datu apstrādei ar mērķi organizēt Preču pirkšanu un īstenot to piegādi.

 • 10.3. Personas dati tiek glabāti, kamēr Pircējs izmanto Pārdevēja sniegtos pakalpojumus vai kamēr personas dati nepieciešami, lai Pārdevējs īstenotu savas tiesības un pienākumus saskaņā ar normatīvo aktu prasībam.

 • 10.4. Lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu, Pārdevējs Noteikumos noteiktā personas datu apstrādes mērķa ietvaros personas datu apstrādi vai glabāšanu var nodot datu apstrādātājiem, ar kuriem Pārdevējam noslēgts rakstisks līgums un kuri apņemas ievērot Pārdevēja noteiktās personas datu apstrādes prasības. Par datu apstrādātājiem Pārdevējs apņemas informēt Pircēju, ja tas nerada risku Pārdevēja komercnoslēpumam vai drošības procesu ievērošanai.

 • 10.5. Personas dati trešajām personām var tikt izpausti tikai Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos un kārtībā.

 • 10.6. Pircējs Mājas lapā izveidotajā personas profilā sniedz atsevišķu piekrišanu tam, ka viņa sniegtie personas dati un Mājas lapas lietošanas laikā reģistrētie pirkuma dati tiks apstrādāti tirgus pētījumu veikšanai, pirkuma darījumu uzskaites veidošanai un analizēšanai, piemērotāko piedāvājumu atlasei, īpašo akciju piedāvājumu veidošanai, loteriju organizēšanā, Pircēja identificēšanai un administrācijas nolūkos, kā arī apliecina vai neapliecina savu piekrišanu saņemt mārketinga materiālus, reklāmas un paziņojumus.

 • 10.7. Pircējam ir tiesības jebkurā laikā piekļūt pie saviem personas datiem, labot tos, ja tie ir mainījušies, kā arī dzēst datus, ja tie ir kļūdaini vai zaudējuši aktualitāti. Izmaiņas savos personas datos Pircējs var veikt gan Mājas lapā izveidotajā personas profilā, gan vēršoties pie Pārdevēja (SIA Zinātniski tehniskā firma „Lāsma”, Krīvu iela 11, Rīga).

 • 10.8. Pārdevējs Mājas lapā iegūto informāciju par Pircēju uzskata par konfidenciālu un izmanto tikai personas datu apstrādei ar mērķi organizēt Preču pirkšanu un īstenot to piegādi.

 • 10.9. Ja Pircējs vairs nevēlas izmantot Pārdevēja sniegtos pakalpojumus, tas jebkurā brīdī var lūgt dzēst savus personas datus. Pārdevējs nekavējoties dzēš Pircēja personas datus, ja tie Pārdevējam vairs nav nepieciešami, lai īstenotu citus normatīvajos aktos noteiktos pienākumus (piemēram, lai Pircējs varētu izmantot Preču garantijas noteikumus, lai nodrošinātu grāmatvedības dokumentu glabāšau).

 • 10.10. Pircējam ir tiesības jebkurā laikā piekļūt pie saviem personas datiem, labot tos, ja tie ir mainījušies, kā arī dzēst datus, ja tie ir kļūdaini vai zaudējuši aktualitāti.

11. Distances līguma darbības termiņš

 • 11.1. Distances līgums skaitās noslēgts brīdī, kad Pircējs ir veicis samaksu (maksājumu ir apstiprinājusi Pircēja banka).

 • 11.2. Distances līgums ir spēkā uz laiku, kamēr ir izpildāmas saistības, kas izriet no Distances līguma.