phone
info@lasma.eu

Sadaļņu montāža

Pasūtot materiālus pēc klienta norādījumiem veiksim sadaļņu montāžu. Mūsu pieredze ļauj komplektēt un izgatavot vadības skapjus un sadales ūdensapgādes, ūdens attīrīšanas, ugunsdzēsības, ventilācijas, apkures katlu, mazo ūdens un vēja ģeneratoru automātiskai vadībai un regulēšanai.
Mēs komplektējam un izgatavojam automatizācijas sistēmām paredzētus vadības skapjus un sadalnes.

Gadu gaitā esam ieguvuši nenovērtējamu pieredzi un zināšanas dažādas sarežģītības un pielietojuma automātikas sadaļņu montāžā.

Regulāri uzturam un atjaunojam savu materiāltehnisko bāzi ar kvalitatīvu instrumentu un ekipējuma iegādi. Profesionāla darba grupa ir noteicošais faktors augstas kvalitātes produktu ražošanā.

Komplektējam un izgatavojam automatizācijas sistēmām paredzētus vadības skapjus un sadalnes.
Gadā laikā spējam izpildīt vairāk kā 100 dažādas sarežģītības pasūtījumus.
Ar sadaļņu montāžu mēs parasti saistām sekojošu darbību kopumu:
nepieciešamo materiālu komplektācija un sagāde;
skapju un sadaļņu montāža un pārbaude;
ieregulēšana un palaišana objektā
(pēc vajadzības)
Vadības sadaļu montāžai tiek izmantoti tikai kvalitatīvi materiāli no mums zināmie un pārbaudītiem piegādātajiem. Galvenais elektrotehnisko materiālu piegādātājs ir:
Vadības sadaļu montāžai tiek izmantoti tikai kvalitatīvi materiāli.
Feedback icon
Jautājumi par sadaļņu montāžu?
Sazinieties ar mūsu speciālistiem!
Risinājumu izstrāde
Rezerves daļu sagāde
Piegāde
Atbalsts un uzstādīšana
Industriālās elektronikas remonts
Apmācības un semināri