phone
info@lasma.eu
Jaunumi

ES projekta aktualitātes 2021.g. otrajā ceturksnī

14. jūnijs 2021
Attēli Kontakti
ES projekta aktualitātes 2021.g. otrajā ceturksnī-0

IT kompetences centrs atbilstoši 2019. gada 9. maijā ar Centrālo finanšu un līgumu
aģentūru noslēgtajam līgumam Nr. 1.2.1.1/18/A/003 īsteno projektu “Informācijas un
komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs”.

Projektā 2021. gada otrajā ceturksnī uzsākta viena jauna pētījuma īstenošana,
pabeigta viena pētījuma īstenošana un tiek turpināta visu iepriekš apstiprināto
pētījumu īstenošana. Sagatavots un iesniegts astotais maksājuma pieprasījums,
regulāri notiek gan zinātnisko virzienu vadītāju, gan padomes sēdes, kurās tiek
izskatīts īstenoto pētījumu progress un sasniegtie rezultāti. Visas sanāksmes notikušas
pilnībā attālināti.

SIA “WeAreDots” un SIA ZTF “Lāsma” pētījums Nr. 1.12 “Multiobjektu
detektēšana un izsekošana transportlīdzekļu satiksmes novērošanai: 3D-
LiDAR un kameras datu apvienošana” uzsākts 2020. gada aprīlī. 2021. gada
otrajā ceturksnī ir noslēgusies rūpnieciskā pētījuma aktivitātes "Multiobjektu
detektēšanas un izsekošanas konceptuālais modelis” īstenošana un uzsākta
eksperimentālās izstrādes aktivitātes “Risinājuma prototips multiobjektu
detektēšanai un izsekošanai” īstenošana.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros.

Sazinieties ar menedžeri
Lauris Bērziņš
Lauris Bērziņš
Uzņēmuma vadītājs
+371 2617 7129
lauris@lasma.eu
Attēli