phone
(+371) 6754 5217
info@lasma.lv
lv
Jaunumi
ES projekta trešā ceturkšņa aktualitātes-0

ES projekta trešā ceturkšņa aktualitātes

2020-09-08 12:15:39

IT kompetences centrs atbilstoši 2019. gada 9. maijā ar Centrālo finanšu un līgumu
aģentūru noslēgtajam līgumam Nr. 1.2.1.1/18/A/003 īsteno projektu “Informācijas un
komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs”.

Projektā 2020. gada trešajā ceturksnī tiek turpināta visu apstiprināto pētījumu
īstenošana un uzsākta viena jauna pētījuma īstenošana. Sagatavots un iesniegts jau
piektais maksājuma pieprasījums, regulāri notiek gan zinātnisko virzienu vadītāju,
gan padomes sēdes, kurās tiek izskatīts īstenoto pētījumu progress un sasniegtie
rezultāti. Mazinot iespēju inficēties ar Covid-19, sanāksmes lielākoties notikušas
pilnībā vai daļēji attālināti. Covid-19 radītie sarežģījumi atsevišķos gadījumos ir
ietekmējuši pētījumu norises laika grafikus, bet kopumā pētījumu īstenošana nav
būtiski ietekmēta.

SIA “WeAreDots” un SIA ZTF “Lāsma” pētījums Nr. 1.12 “Multiobjektu
detektēšana un izsekošana transportlīdzekļu satiksmes novērošanai: 3D-
LiDAR un kameras datu apvienošana” uzsākts 2020. gada aprīlī. 2020. gada
trešajā ceturksnī tiek turpināta rūpnieciskā pētījuma pirmās aktivitātes "LiDAR
tipa skeneru darbības principu un to ietekmējošo faktoru īpašības izpēte” un
eksperimentālās izstrādes aktivitātes “LiDAR tipa skeneru darbības uzsākšana”
īstenošana.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds  Darbības programmas
"Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā
sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju
izstrādei kompetences centru ietvaros.

Attēli
TECNO SOFT
NIVELCO
MAYSER
SENECA
TEKON ELECTRONICS
LASCAR
AKYTEC