phone
info@lasma.eu
Jaunumi

Kā pareizi izvēlēties nepieciešamo bremžu rezistora vērtību Optidrive frekvenču pārveidotājam?

8. jūnijs 2020
Produkti Attēli
Kā pareizi izvēlēties nepieciešamo bremžu rezistora vērtību Optidrive frekvenču pārveidotājam?-0

Invertek Drives Optidrive frekvenču pārveidotājam ir iebūvēta bremžu rezistora pieslēgvieta, kuru, lietojot kopā ar bremžu rezistoru, izmanto, lai izkliedētu reģenerēto enerģiju, kas rodas motoram bremzējot pie lielas slodzes. Bremžu rezistora lietošana var nodrošināt īsāku bremzēšanas laiku ar lielu motora slodzi.

Pareizu bremžu rezistora izvēli var veikt ar dažiem vienkāršiem aprēķiniem. Par piemēru izmantosim slīpēšanas iekārtu. Slīpēšanas rats ir pievienots pie elektromotora caur reduktoru.

Kādi parametri ir jāzina?

  • Slīpēšanas rata diameters = 1 metrs
  • Slīpēšanas rata masa = 500 kg
  • Slīpēšanas rata  griešanās ātrums = 500 apgr/min
  • Motora griešanās ātrums = 1500 apgr/min
  • Motora un pārveidotāja jauda = 7.5 kW
  • Nepieciešamais apstāšanās laiks = 30 sekundes
  1. Pirmkārt, nepieciešams aprēķināt pilno inerci slīpēšanas ratam: J = ½ · M · r2, kur M = slīpēšanas rata masa, r = slīpēšanas rata rādiuss. Šajā gadījumā J = 0.5 · 500 · 0.52 = 62,5 kg·m2.
  2. Otrkārt, nepieciešams aprēķināt slīpēšanas rata un motora griešanās ātrumus radiānos sekundē. 
  • Slīpēšanas rata ātrums = (500 · 2 · π) / 60 = 52.4 rad/s ;
  • Motora ātrums = (1500 · 2 · π) / 60 = 157.12 rad/s ;

Bremzēšanas enerģija tiek pārvadīta no motora uz slodzi, tādēļ jāņem vērā arī atgriezeniskā inerce. Šo inerci aprēķina dalot pilno slīpēšanas rata inerci ar redukcijas pakāpi kāpinātu kvadrātā. 

Redukcijas pakāpe = motora ātrums / slīpēšanas rata ātrums = 157.1 / 52.4 = 3 ;

Atgriezeniskā inerce = pilnā inerce / (redukcijas pakāpe)2  = 62.5 / 32  = 6.9 kg·m2 ;

Bremzēšanas moments = (atstarotā inerce · motora ātrums radiānos) / bremzēšanas laiks = 

= ( 6.9 · 157.12) / 30 = 36.13 Nm ; 

Jauda = Bremzēšanas moments · motora ātrums radiānos = 36.13 · 157.12 = 5676 W

Optidrive ar barošanas spriegumu 400 V, bremzēšanas rezistora darba spriegums ir 780 V. Nepieciešamā rezistora vērtība = (Rezistora darba spriegums2) / Jauda = (7802) / 5676 = 107 Ω. Jāņem vērā, ka aprēķinātā rezisotra vērtība ir minimālā, kas būtu nepieciešama šādai aplikācijai. 

Svarīgi! Invertek Drives Optidrive E3 sērijas pārveidotājiem, lietojot bremžu rezistoru parametrā P-34, jāiestata vērtība 1.

 

Produkti
OPTBR050INI55
Kods: OPTBR050INI55
Uz vietas: 4 gab.
229.00 EUR (bez PVN)
ODBR100IN
Kods: ODBR100IN
Uz vietas: 3 gab.
132.00 EUR (bez PVN)
ODBRES4IN
Kods: ODBRES4IN
Uz vietas: 0 (pēc pieprasījuma)
456.00 EUR (bez PVN)
Attēli