phone
info@lasma.eu
Jaunumi

Pētījuma projekta uzsākšana

14. aprīlis 2020
Attēli Kontakti
Pētījuma projekta uzsākšana-0
IT kompetences centrs atbilstoši 2019. gada 9. maijā ar Centrālo finanšu un līgumu
aģentūru noslēgtajam līgumam Nr. 1.2.1.1/18/A/003 īsteno projektu “Informācijas un
komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs”.

Ar aprīli sākam strādāt pie apjomīga pētījuma, kur sia ZTF LĀSMA kā sadarbības partneris kopā ar sia WeAreDots uzsāk pētījuma projekta "Multiobjektu detektēšana un izsekošana transportlīdzekļu satiksmes novērošanai: 3D-LiDAR un kameras datu apvienošana" pētnieciskos un eksperimentālos darbus.

Pētījuma mērķis ir izstrādāt reāllaika tehnoloģiju vienlaikus vairāku transportlīdzekļu detektēšanai un izsekošanai, to kustības notikumu fiksācijai un transporta kustības plānošanai, izmantojot 3D lāzera skenēšanas un kameras datu apvienošanu.

Rūpnieciskā pētījuma laikā tiks izveidots 3D lāzera skenēšanas un video kameras sistēmas modelis, lai pārvarētu apgaismojuma izmaiņas, ēnas traucējumu un objekta oklūzijas (pārklāšanās) problēmas vairāku transportlīdzekļu detektēšanas un izsekošanas reāllaikā.

Savukārt, eksperimentālās izstrādes laikā tiks izstrādāts prototips vairāku transportlīdzekļu detektēšanas un izsekošanas reāllaika tehnoloģijas validācijai, izmantojot LiDAR un kameras apvienotos datus.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds  Darbības programmas
"Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā
sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju
izstrādei kompetences centru ietvaros.

Sazinieties ar menedžeri
Lauris Bērziņš
Lauris Bērziņš
Uzņēmuma vadītājs
+371 2617 7129
lauris@lasma.eu
Attēli