phone
info@lasma.eu

Ūdens kvalitātes kontrole

Ūdens kvalitātes noteikšana ir būtiska tādās industrijās ūdens attīrīšana, baktēriju kultivēšanu, pārtikas un ķīmijas produktu ražošanā. Tādi parametri kā Ph, izšķīdušā skābekļa daudzums, konduktivitāte un oksidācijas potenciāls ir nosakāmi un tālāk kontrolējami.
Datu reģistrēšana
Izšķīdušā skābekļa daudzums
Ūdens kvalitāte
Risinājumi
Izšķidušā skābekļa un temepratūras monitorings
Pēteris Žerbiņš
Pēteris Žerbiņš
Ūdens kvalitātes kontrole
+371 2860 3305

Datu reģistrācija un vizualizācija
Datu reģistrācija un vizualizācija
Temperatūras kontrole
Temperatūras kontrole
Darba drošības risinājumi
Darba drošības risinājumi
Ūdens kvalitātes kontrole
Ūdens kvalitātes kontrole
Industriālās komunikācijas risinājumi
Industriālās komunikācijas risinājumi