phone
info@lasma.eu

Izšķidušā skābekļa un temepratūras monitorings

1
Izšķīdušā skābekļa un temperatūra mērīšana ūdenstilpnē. Datu uzkrāšana, monitorings un attālināta piekļuve.
Izšķidušā skābekļa mērītājs dod izšķīdušā skābekļa gāzes apjomu šķidrumā ppm vērībās. Kombinācijā ar temperatūras devēju un datu koncentratoru iegūstat datu uzkrāšanu un monitoringa iespēju, kā arī attālinātas piekļusves iespējas.

Pielietojums

Šis risinājums pielietojams ūdens tilpnēs kur būtiski ir kontrolēt, izšķidušā skabekļa apjomu noteiktās robežās Piemēram zivju audzētavās, ūdens attīrīšanās sistēmās un kvalitātes kontrolē.

Priekšrocības

Attālināttā piekļuve reāllaika datiem, trauksmes mobīlajā telefonā, un datu vēsture e-pastā.
Vienkārša papildus kanālu pievienošana.

Specifikācija

Pie viena moduļa 4 izšķīdušā skābekļe sensori+ 4 temperatūras sensori.
DO mērīšanas diapazons 0-20ppm
Pēteris Žerbiņš
Pēteris Žerbiņš
PLC / HMI / saskarņu speciālists
+371 2860 3305

Datu reģistrācija un vizualizācija
Datu reģistrācija un vizualizācija
Temperatūras kontrole
Temperatūras kontrole
Darba drošības risinājumi
Darba drošības risinājumi
Ūdens kvalitātes kontrole
Ūdens kvalitātes kontrole
Industriālās komunikācijas risinājumi
Industriālās komunikācijas risinājumi