phone
(+371) 6754 5217
info@lasma.lv
lv
Jaunumi
Statiskās inerces tests ESTUN servo motoriem-0

Statiskās inerces tests ESTUN servo motoriem

2020-10-14 13:46:54

    Servo motora izvēle ne vienmēr ir viegls uzdevums. Lai pareizi izvēlētos motoru, ir nepieciešams aprēķināt pieliktās slodzes statisko inerci. Šis aprēķins var būt sarežģīts, tādēļ, lai to atvieglotu, ESTUN servo motori ir aprīkoti ar programmatūru, kas spēj izmērīt statisko inerci pievienotajai konstrukcijai.

    1. solis - Servo motora un draivera savienošana. Pievienošana tīklam.

 

    Servo motora fāzes tiek pievienotas pie termināļiem U,V,W, un enkodera kabelis tiek pievienots terminālī CN2. Vienfāzes barošanas gadījumā pie L1 un L1C termināļa pievienojam fāzi un pie L2 un L2C pievienojam neitrāli.

[praktisks elektriskā pieslēguma piemērs]

 2. solis - Kad tas ir izdarīts, pieslēdzam ESTUN servo motora draiveri barošanas spriegumam. Segmentu displejs uz draivera rādīs sekojošu paziņojumu:

*Paziņojums informē, ka nav saslēgti drošības releji P-OT un N-OT, kas attiecīgi bloķē vai atbloķē iespēju kustināt motora asi pulksteņrādītāja vai pret pulksteņrādītāja virzienā, bet, lai veiktu inerces testu, šo paziņojumu var ignorēt.

Zem displeja ir atrodamas pogas ar sekojošiem simboliem – M, ▲,▼,


Nospiežot pogu M trīs reizes, nonākam iestatījumu sadaļā Fn000, ar bultiņām mainām iestatījumu vērtību uz Fn009.

Lai atvērtu šo iestatījumu, nospiežam taustiņu ◄

Uz displeja tiek attēlots uzraksts:

Lai uzsāktu testu, nospiežam simbolu M. Motors veic dažus apgriezienus pulksteņrādītāja virzienā un pretējā virzienā, atkārtojot šo darbību divas reizes. Pēc testa veikšanas displejs attēlos inerces vērtību sekojošā mērvienībā 10-4*kg*m2

3. solis - Lai nodrošinātu servo motora atbilstošu darbību, ir jāievēro sekojoša sakarība:

Rotoram pievienotā statiskā inerce - vērtība, kura tiek izmērīta, veicot 2. soli.

Rotora inerce - norādīta tehniskajos datos.

*Ražotājs iesaka nepārsniegt šo rādītāju vairāk kā par 6, bet ir pieļaujama attiecības vērtība līdz pat 10.

Neievērojot šo parametru attiecību, ESTUN servo motors nespēs nodrošināt precīzu piedziņas kontroli.

Video piemērs statiskās inerces testa veikšanai:

Attēli
ELKO EP
EUROTHERM
SCHRACK TECHNIK
SIMEX
CARTRIDGE-HEATERS
TORK
MASTER LOCK