phone
info@lasma.eu
Jaunumi

Statiskās inerces tests ESTUN servo motoriem

14. oktobris 2020
Attēli Kontakti

Servo motora izvēle ne vienmēr ir viegls uzdevums. Lai pareizi izvēlētos motoru, ir nepieciešams aprēķināt pieliktās slodzes statisko inerci. Šis aprēķins var būt sarežģīts, tādēļ, lai to atvieglotu, ESTUN servo motori ir aprīkoti ar programmatūru, kas spēj izmērīt statisko inerci pievienotajai konstrukcijai.

1. solis - Servo motora un draivera savienošana. Pievienošana tīklam.

 ProNet Series Servodrive shema

Servo motora fāzes tiek pievienotas pie termināļiem U,V,W, un enkodera kabelis tiek pievienots terminālī CN2. Vienfāzes barošanas gadījumā pie L1 un L1C termināļa pievienojam fāzi un pie L2 un L2C pievienojam neitrāli.

Estun driver

[praktisks elektriskā pieslēguma piemērs]

 2. solis - Kad tas ir izdarīts, pieslēdzam ESTUN servo motora draiveri barošanas spriegumam. Segmentu displejs uz draivera rādīs sekojošu paziņojumu:

Display numbers

*Paziņojums informē, ka nav saslēgti drošības releji P-OT un N-OT, kas attiecīgi bloķē vai atbloķē iespēju kustināt motora asi pulksteņrādītāja vai pret pulksteņrādītāja virzienā, bet, lai veiktu inerces testu, šo paziņojumu var ignorēt.

Zem displeja ir atrodamas pogas ar sekojošiem simboliem – M, ▲,▼,◄


Nospiežot pogu M trīs reizes, nonākam iestatījumu sadaļā Fn000, ar bultiņām mainām iestatījumu vērtību uz Fn009.

Display Fn009

Lai atvērtu šo iestatījumu, nospiežam taustiņu ◄

Uz displeja tiek attēlots uzraksts:

Dispaly -- J --

Lai uzsāktu testu, nospiežam simbolu M. Motors veic dažus apgriezienus pulksteņrādītāja virzienā un pretējā virzienā, atkārtojot šo darbību divas reizes. Pēc testa veikšanas displejs attēlos inerces vērtību sekojošā mērvienībā 10-4*kg*m2

3. solis - Lai nodrošinātu servo motora atbilstošu darbību, ir jāievēro sekojoša sakarība:

rotora statsikā inerces forumla

Rotoram pievienotā statiskā inerce - vērtība, kura tiek izmērīta, veicot 2. soli.

Rotora inerce - norādīta tehniskajos datos.

*Ražotājs iesaka nepārsniegt šo rādītāju vairāk kā par 6, bet ir pieļaujama attiecības vērtība līdz pat 10.

Neievērojot šo parametru attiecību, ESTUN servo motors nespēs nodrošināt precīzu piedziņas kontroli.

Sazinieties ar menedžeri
Mārtiņš Kāns
Mārtiņš Kāns
Projektu nodaļas vadītājs
+371 2910 0172
martins@lasma.eu
Attēli